Vitajte na stránke projektu F2F-Trust

Projekt F2F-Trust (dôvera medzi ženami a ženami) je zameraný na rozvoj/zdokonalenie základných/denných schopností mobilných telefónov/tabletov efektívne využitie zručností vidieckej ručnej práce vytvárané ženami (primárny cieľ/skupina príjemcov - začínajúce podnikateľky), ktorými môžu byť mladé ženy, ženy stredného veku alebo staršie ; ktoré tiež dostanú mentorskú podporu od relatívne skúsenejších a možno vyspelejších žien (sekundárna cieľová skupina/skupina príjemcov - mentorky), ktoré budú tiež školené na tému „ako byť mentorkou“.

Východiskovým bodom myšlienky F2F-Trust je, že vo všetkých súčasných krajinách je hlavným makroekonomickým cieľom dosiahnuť úplnú úroveň zamestnanosti a efektívne využívať zdroje, najmä ľudské zdroje. Nezamestnanosť alebo nečinnosť znamenajú, že sa nevyužívajú obmedzené ľudské zdroje. Štatistiky Eurostatu ukazujú, že nezamestnanosť / neaktivita je predovšetkým rodovo špecifická a že nezamestnanosť / neaktivita je viac ovplyvnená ženami ako mužmi. Plytvanie ľudskými zdrojmi je nákladnejšie, najmä ak ženy, ktoré majú skúsenosti s prácou, nepracujú. Rozhodli sme sa zamerať najmä na ženy, ktoré nemôžu pracovať kvôli niekoľkým osobným životným limitom, hoci chcú pracovať; spolu s mladými ženami, ktoré majú talent na remeselnú výrobu, ale nie veľmi efektívne v marketingu svojich remesiel pre nedostatok vedomostí a / alebo skúseností.

Mentorovanie ako jedno z najlepších možných riešení pre obe skupiny spočíva v lepšom prepojení pracovného a súkromného života, prenose nazhromaždených vedomostí a skúseností k jednotlivcovi, ktorý potrebuje tiež zvýšenie svojej produktivity. Model F2F-Trust teda zdôrazňuje skutočnosť, že mentorky sú si vedomé konkrétnych výziev, ktorým mladé mikropodnikateľky čelia, a majú schopnosť identifikovať a využívať príležitosti na nepretržitú reflexiu a zdieľanie vedomostí a skúseností na mentálnej úrovni. víťazný model pre obe zúčastnené cieľové skupiny, ktoré sú skutočne konečnými príjemcami akcie.

Tento portál je navrhnutý v rámci podpory programu Erasmus + a jeho cieľom je projekt F2F-Trust, ktorý slúži ako jediný bod „znalostnej bázy“ pre záležitosti F2F-Trust. Pozývame Vás, budúce mentorky aj budúce ženy podnikateľky, aby ste sa pripojili k bezplatnému využívaniu obsahu; dostupné na vašich prenosných počítačoch, počítačoch a mobilných zariadeniach so systémom Android, ktoré pokrývajú e-vzdelávanie v oblasti domáceho podnikania ako aj priame e-školenie budúcich podnikateliek.

F2F-Trust je štruktúrovaný tak, aby vás navigoval pri dosahovaní informácií, ktoré hľadáte, prostredníctvom užívateľsky príjemných navigačných kanálov. Pred pokračovaním si prečítajte ► Používateľskú príručku, ◄ kde sa oboznámite so štruktúrou F2F-Trust.

Správy

V Let's Dance vie byť nepríjemný a nikomu nič nedaruje, no v súkromí je najmä manželom a otcom: V mojom veku, je to určite iné... Od Janka však dostávam toľko späť!

Keď hodnotí tanečné páriky, servítku si pred ústa neberie. Jano Ďurovčík je aj v aktuálnej sérii...

15.apr.2024


5 manželstiev, 9 detí... Hoci písala o láske, sama šťastie nikdy nenašla - život Danielle Steel bol poriadne búrlivý

Len málokto by nepoznal slávnu spisovateľku ženských románov Danielle Steel. Danielle sa...

15.apr.2024


Ako ste nás našli?

Kalendár F2F-Trust